توضیحات برای عکس ثبت نشده

اولین مرجع معرفی کسب و کار و آگهی استان اصفهان

رهن و اجاره در میرزاطاهر ۱۶۰ متر

  • رهن و اجاره در میرزاطاهر 160 متر

رهن و اجاره در میرزاطاهر ۱۶۰ متر

متنت ینبنمس
رهن ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان