توضیحات برای عکس ثبت نشده

اولین مرجع معرفی کسب و کار و آگهی استان اصفهان

۱۶۰ متر واقع در مشتاق دوم

  • 160 متر واقع در مشتاق دوم

۱۶۰ متر واقع در مشتاق دوم

رهن ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان